تحقیق علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان | ویرایش نو baran

تحقیق علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان تحقیق, علل, گرایش, جوانان, و, نوجوانان, به, قرص, های, روان, گردان علل گرایش جوانان و نوجوانان به قرص های روان گردان

مقدمه
هدف من از تحقیق درباره ی این موضوع است که بدانم علل گرایش جوانان به اعتیاد، بخصوص قرص های روان گردان در کشورچیست؟ درباره ی آگاهی افراد از این موضوع اقداماتی صورت گرفته اما به نظر من کافی نبوده است.لذا من با ارائه ی این تحقیق می خواهم تا جوانان ونوجوانان را درباره ی اثرات مخرب این قرص ها آگاه کنم. این تحقیق یک تحقیق کتابخانه ای است و حوزه ی آماری آن در محدوده ی کشورمان ایران و تحقیقی توصیفی است.
در این مورد نیز چند سوال تنظیم شده است که پاسخ آن ها را می توانید در دنباله ی مطالب بیابید
1- علل گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد چیست؟
2- دوستان ناباب چه نقشی در اعتیاد افراد دارند؟
3- قرص های روان گردان چگونه عمل می کنند؟
4- مسئولان برای کنترل اعتیاد به مواد روان گردان چه اقداماتی انجام داده اند؟
5- مواد شادی آور(اکس) چه اَشکالی دارند؟
و همچنین فرضیه هایی مطرح شده است
1- استعمال مواد روان گردان باعث از بین رفتن سلو لهای مغز می شود
2- مصرف کنندگان دچار توهماتی می شوند که به خو د و دیگران صدمه وارد می کنند
3- بسیاری از مصرف کنندگان از بین رفته یا دچار اختلالات روانی می شوند
4- دوپینگ بعضی از ورزشکاران بوسیله ی مواد روان گردان صورت می گیرد

طرح تحقیق
1- سوالات اصلی
1- روان گردان به چه معنا ست؟
2- قرص های روان گردان چگونه عمل می کنند؟
3- مصرف این قرص ها دارای چه عوارضی است؟
4- اکستازی چیست؟

2- سوالات فرعی
1- علل گرایش و نوجوانان به اعتیاد چیست؟
2- دوستان ناباب چه نقشی در اعتیاد افراد دارند؟
3- مسئولان برای اعتیاد به قرص های روان گردان چه اقداماتی انجام دادهاند؟

این تحقیق، یک تحقیق کتابخانه ای است که برای جمع آوری مطالب درج شده در آن از کتابها و همچنین سایت های اینترنتی استفاده شده است.

چکیده
What is ecstasy?
MDMA or ecstasy is a Schedule I synthetic, psychoactive drug possessing stimulant and hallucinogenic properties. MDMA possesses chemical variations of the stimulant amphetamine or methamphetamine and a hallucinogen, most often mescaline.
MDMA, called ‘Adam,’ ‘ecstasy,’ or ‘XTC’ on the street, is a synthetic, psychoactive (mind-altering) drug with amphetamine-like and hallucinogenic properties. Its chemical structure (3-4 methylenedioxymethamphetamine) is similar to two other synthetic drugs, MDA and methamphetamine, which are known to cause brain damage.
Health Hazards
Beliefs about MDMA are reminiscent of the claims made about LSD in the 1950s and 1960s, which proved to be untrue. According to its proponents, MDMA can make people trust each other and can break down barriers between therapists and patients, lovers, and family members.
Many of the risks users face with MDMA use are similar to those found with the use of amphetamines and cocaine. They are:

Psychological difficulties, including confusion, depression, sleep problems, drug craving, severe anxiety, and paranoia – during and sometimes weeks after taking MDMA (even psychotic episodes have been reported).
Physical symptoms such as muscle tension, involuntary teeth clenching, nausea, blurred vision, rapid eye movement, faintness, and chills or sweating.
Increases in heart rate and blood pressure, a special risk for people with circulatory or heart disease.
Recent research findings also link MDMA use to long-term damage to those parts of the brain critical to thought and memory. It is thought that the drug causes damage to the neurons that use the chemical serotonin to communicate with other neurons. In monkeys, exposure to MDMA for 4 days caused brain damage that was evident 6 to 7 years later. This study provides further evidence that people who take MDMA may be risking permanent brain damage.

فصل اول
پیشینه ی تحقیق
وقتی در سال 1914 دانشمندان در آلمان یک ماده شیمیایی جهت کم کردن اشتهای افراد ساختند هیچ کس فکر نمیکرد این ماده تبدیل به اعتیاد نسل جوان در قرن جدید شود، یک نوع اعتیاد جدیدکه در انتهای آن مرگ به ا نتظار نشستهاست. درآن زمان(1914) این ماده به علت اثرات آن از رده خارج شد. اما در سال 1942 این دارو مجدداً وارد بازار شد. اما در سال 1984 با اثبات اث

 

دانلود فایل