دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81 با کد 18065

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81

آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81

این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی جابربن حیان در سال 81 بوده و بخشهای زیر را پوشش می دهد:
قیمت
نوسانات
نسبت قیمت به سود
سود هر سهم
بالاترین و پایین ترین قیمت
حجم سهام
ارزش بازاری

دانلود فایل