دریافت آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 85 با کد 18043

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 85

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 85

آمار معاملات و متغیرهای حسابداری شرکت پاکسان در سال 85
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پاکسان در سال 85 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

دانلود فایل