دریافت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 88 با کد 18035

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 88

آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت پارس سوئیچ در سال 88
این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت پارس سوئیچ در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان، نسبت قیمت به سود، سود هر سهم،بالاترین و پایین ترین قیمت، حجم سهام و ارزش بازاری می باشد.

دانلود فایل