دریافت تحقیق دستگاه گردش خون با کد 27846

تحقیق دستگاه گردش خون,تحقیق در مورد دستگاه گردش خون,مقاله دستگاه گردش خون,تحقیق درباره دستگاه گردش خون,تحقیق دربارهی دستگاه گردش خون,تحقیقی در مورد دستگاه گردش خون,تحقیق در مورد دستگاه گردش خون انسان,تحقیق کوتاه درباره دستگاه گردش خون

تحقیق دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون، سیستم بسیار گسترده‌ای دارد که خون را از قلب به قسمت‌های مختلف بدن فرستاده و سپس دوباره به قلب باز می‌گرداند. عروقی که خون را از قلب به قسمت‌های مختلف بدن منتقل می‌کنند سرخرگ، و عروقی که خون را به قلب بر می‌گردانند سیاهرگ نامیده می‌شوند …    

» فهرست مطالب:
مقدمه
سرخرگ
ساختار سرخرگ
سیاهرگ
ساختار سیاهرگ
مویرگ
ساختار مویرگ

دانلود فایل