دریافت دانلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه به مساحت یازده هزار متر مربع با کد 27814

دانلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه

دانلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه به مساحت یازده هزار متر مربع

امیدوارم دنلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه با هواساز و فن کویل و دارای استخر شنا به مساحت 11200 متر مربع بسیار مفید و کامل برای استفاده مهندسان و دانشجویان تاسیسات مکانیک باشد.

دانلود فایل