دریافت دانلود پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران) با کد 14621

دانلود پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران),فرآیند ارتباطات ,عوامل موثردرترکیب ترفیع,اجزای آمیخته ترفیع وتشویق,گامهای اصلی برن,ارزیابی عملیات آگهی

دانلود پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)

عنوان: دانلود پاورپوینت فعالیتهاي ترفیعی وتشویقی ( فصل یازدهم کتاب مدیریت بازاریابی احمد روستا و همکاران)
تعداد اسلاید: 25 اسلاید
فرمت: پاورپوینت (قابل ویرایش)
دسته: مدیریت بازاریابی
کتاب مدیریت بازاریابی تالیف روستا، ونوس و ابراهیمی از جمله منابع مهم درس مدیریت بازاریابی در سطح کارشناسی می باشد. این فایل شامل پاورپوینت فصل یازدهم این کتاب با عنوان ‘فعالیتهاي ترفیعی وتشویقی’ می باشد و بخشهای عمده آن شامل موارد زیر است:
مقدمه
فرآیند ارتباطات
عوامل موثردرترکیب ترفیع
اجزای آمیخته ترفیع وتشویق
گامهای اصلی برنامه تبلیغات آگهیها
مشخص کردن هدف
تصمیمات درمورد بودجه اگهی
تصمیمات درموردپیام
تصمیمات درموردرسانه گروهی
ارزیابی عملیات آگهی دررسانه
پیشبردفروش
تصمیمات اصلی درامور پیشبرد فروش
ایجاد برنامه پیشبردفروش
اهداف روابط عمومی
مراحل تعیین زمان ونحوه استفاده ازروابط عمومی
فروش حضوري
مزیت فروش حضوري
انواع مشاغل فروش
فرآینداستراتژیک فروش حضوري
عوامل موثردرترکیب ترفیع
مراحلی که درانتخاب فروشندگان مهم است
سه گام اصلی درانتخاب نیروي فروش
روشهای متداول پرداخت دستمزد به نیروی فروش

دانلود فایل