دریافت دانلود پرسشنامه پیروزی- پیروزی ( برد- برد) با کد 14554

دانلود پرسشنامه پیروزی, پیروزی ( برد, برد), پرسشنامه,پیروزی,دانلود پرسشنامه پیروزی, پیروزی ( برد, برد)

دانلود پرسشنامه پیروزی- پیروزی ( برد- برد)

عنوان: دانلود پرسشنامه پیروزی- پیروزی ( برد- برد)
دسته: پرسشنامه روابط انسانی ( رفتار سازمانی- مدیریت منابع انسانی)
فرمت: PDF
تعداد صفحات: 8 صفحه
با استفاده از این پرسشنامه می توانید بررسی کنید که به چه میزان مذاکره کننده موفقی هستید. این فایل همچنین شامل بخش تفسیرنمرات- تفسیر پرسشنامه و نتیجه گیری می باشد.

دانلود فایل