دریافت رشته ی داروسازی: مبحث امولسیون (Emulsion) با کد 29363

امولسیون ,Emulsion,انواع امولسیون ها,تشخیص میکروامولسیون ها ,روش تشخیص امولسیون,تئوری امولسیون ,انواع کمپلکس ها ,انواع کمپلکس های فلزی,کمپلکس

رشته ی داروسازی: مبحث امولسیون (Emulsion)

رشته ی داروسازی: مبحث امولسیون (Emulsion) در قالب  word و در حجم 12 صفحه:


بخشی از متن:
امولسیون (Emulsion)
در ادامه مبحث سیستم های پراکنده، در مورد کلوئید ها صحبت شد و در جلسه قبل در مورد سوسپانسیون ها و خصوصیات آن ها صحبت کردیم. سیستم پراکنده بعدی، امولسیون ها می باشد. 
امولسیون یک سیستم ناپایدار ترمودینامیکی است که از حداقل دو مایع غیر قابل امتزاج با یکدیگر تشکیل شده که اگر باهم مخلوط کنیم فرم محلول را تشکیل نمی دهند و در نتیجه یکی از مایعات که فاز پراکنده را تشکیل می دهد، به صورت گلبول ها (droplet) داخل فاز خارجی پخش شده و فرم امولسیون را می سازد و این زمانی اتفاق می افتد که جز سومی به نام emulsifying agent وجود داشته باشد که همان سورفکتانت ها هستند که با کاهش کشش سطحی، دو فاز مایعی که هیچ تمایلی به همدیگر ندارند، عمل کرده و در سطح قرار می گیرند. بنابراین در یک امولسیون، دو مایع غیرقابل اختلاط با یکدیگر را داریم که نمیتوانند با هم یک سیستم هموژن تشکیل دهند.
فهرست مطالب:
امولسیون (Emulsion)
انواع امولسیون ها
تشخیص میکروامولسیون ها از محلول ها : با استفاده از قانون تیندال فارادی
مثال برای سیستم های مختلف امولسیونی:
سیستم امولسیونی آب در روغن : پمادها 
روش تشخیص امولسیون روغن در آب و امولسیون آب در روغن
تئوری امولسیون 
در بحث امولسیون ها، حالت های مختلف پایداری را داریم
فاکتورهایی که روی پایداری امولسیون تاثیر می گذارند
در کمپلکس ها، دو جز داریم : سوبسترا و لیگاند
انواع کمپلکس ها 
انواع کمپلکس های فلزی

دانلود فایل