دریافت روش نوشتن گزارش پرستاری و شیت ICU با کد 31077

نمونه گزارش پرستاری در ای سی یو,,نمونه هایی از گزارش نویسی پرستاری,,نمونه گزارش پرستاری بدو ورود,,ترتیب گزارش نویسی پرستاری,,گایدلاین گزارش نویسی پرستاری,گزارش پرستاری بیمار فوت شده,نمونه شیت icu,نمونه گزارش پرستاری دانشجویی

روش نوشتن گزارش پرستاری و شیت ICU

روش نوشتن گزارش پرستاری و شیت ICU 

کاملا قابل اجرا در انواع اندروید و کامپیوتر 
قسمتی از متن : 

کلیات: این راهنما در برگیرنده اصول پرکردن فرم شیت ویژه ICU که بعد از ابلاغ این راهنما، اجرای آن الزامی است. 
هدف کلی: ایجاد حداکثر تطابق بین نحوه خدمات و نحوه ثبت اهداف اختصاصی:
-1 ارتقاء نظام ثبت و گزارش دهی
-2 ثبت دقیق و منظم علایم حیاتی و شرایط بیمار در بخشهای ویژه جهت ایمنی بیمار و کاهش خطاهای پرستاری و پزشکی
.-3 یکسان سازی و استاندار نمودن فرمها به منظور حمایت حقوق بیماران و کادر درمان
-4 کاهش مستند سازی از جمله گزارش پرستاری ) نیازی به ثبت مجدد گزارش پرستاری در پرونده نمی باشد(، ارزیابی درد و…

دانلود فایل