دریافت طراحی واحد یادگیری ادبیات فارسی پایه هشتم با کد 31436

طراحی واحد یادگیری ,ادبیات فارسی پایه هشتم,تحلیل واحد یادگیری ,فصل پنجم ادبیات,دانلود طراحی واحد یادگیری ,طراحی واحد یادگیری کتاب

طراحی واحد یادگیری ادبیات فارسی پایه هشتم

طراحی واحد یادگیری فصل پنجم ادبیات فارسی پایه هشتم در قالب word و در حجم 35 صفحه:  

گام اول:  
تحلیل واحد یادگیری (تحلیل فصل پنجم فارسی پایه هشتم) 
گام دوم: 
انتخاب موضوع (ادبیات انقلاب اسلامی) 

گام سوم: 
تهیهءنقشه ذهنی : زنده نگه داشتن روحیه مقاومت و پایداری 

گام چهارم:
ایده کلیدی :(به ترتیب اولویت)
گام پنجم:
تدوین شایستگی
گام ششم:
استخراج ملاک ها 

گام هفتم:
تنظیم سطوح ملاک ها 

گام هشتم:
تکالیف عملکردی 

گام نهم:
فعالیت های یادگیری 

دانلود فایل