دریافت مقاله نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری ام.اس با کد 14947

نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری ام,اس,نقش سلول های بنیادی ,درمان بیماری ام اس,نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری ام,اس,,تاریخچه ی سلول های بنیادین

مقاله نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری ام.اس

نقش سلول های بنیادی در درمان بیماری ام.اس

تاریخچه ی سلول های بنیادین
در سال 1990 پزشکان در درمان بعضی از بیماری های همانند لوسمی و آنمی از تجویز خوراکی مغز استخوان استفاده می کردند. چنین درمانی موفقیت آمیز نبود ولی دانشمندان متوجه شدند که مغز استخوان و پتانسیل های ویژه ای دارد.
در سال 1960 گروهی از محققین از آزمایشاتی بر روی تزریق سلول های مغز انجام دادند. تزریق این سلول ها به موش اشعه ی دید باعث ایجاد ندول های بر روی سطح طحال حیوان شده و این ندول ها، ندول های طحالی نام گرفتند و تصور بر این شد که منشا این ندول ها از سلول های مغز و استخوان تزریق شده می باشد.
شناخت سلول های بنیادی جنینی از تراتوکارسینوما آغاز شد. از مدت ها پیش عقیده پاتولوژیست ها بر این نکته بود که فرایند تشکیل تراتوکارسینوما(تمور دستگاه تناسلی) از جنبه های فراوانی مشابه تکوین جنین است و سلول های پر توانی در این تومور ها دیده می شوند، مشابه سلول های بنیادی تمایز نیافته اولیه ی جنینی هستند. این دسته از تومور ها حاوی سلول های به نام سلول های  کارسینومای جنینی Embryonal teratocarcinoma (EC)  هستند که از پیش به عنوان سلول های بنیادی این دسته از تومورها شناخته شده بودند. ویژگی بنیادی بودن این سلول ها از آنجا به اثبات رسید که مشاهده گردید انتقال تنها یک سلول کار سینومای جنینی به میزبان جدید در آن حیوان تراتوکارسیمای پیچیده ای را ایجاد می کند که دارای قابلیت پیوند به میزبان دوم نیز هست.
مجموعه ای از مطالعات انجام شده روی سلول های بنیادی کا سیومای جنینی از دهه ی 1960 تا دهه ی1970 منجر به کشف نو تولید سلول های بنیادی جنینی موشی mouse Embruonic stem cells (Mescs)  در سال 1981و سلول های بنیادی جنین انسانی human Embryonic cells (hESCs) در سال1998شد.

آنچه در این مبحث میخوانیم
.ام .اس چیست؟
.تاریخچه ی سلول بنیادی چیست؟
.درمان با سلول بنیادی چگونه است؟
.چگونه درمان با سلول بنیادی به بیماری مبتلا به ام .اس کمک می کند؟
.چه نوع سلول بنیادی ممکن است در درمان ام .اس استفاده شود؟
.چه نوع سلول بنیادی برای چه نوعی از بیماری ام .اس مناسب است؟
.سوال های بیماران
.منابع مفید دیگر
.چگونگی شرکت داوطلبین در تحقیقات با سلول های بنیادی

اخیرا رساله ها و مجامع علمی علاقه ی زیادی به سلول بنیادی با نقش احتمالی آن در بیماری ام .اس نشان می دهند. بعضی گزارش های علمی نشانگر موفقیت های در این زمینه بوده ولی هنوز کار های زیادی برای اثبات اثر بخشی و بی ضرری این درمان برای بیماران ام .اس باید انجام گیرد. آنچه مسلم است در درمان ام .اس با سلول بنیادی در مرحله ی تحقیقات بوده و هنوز در هیچ جای دنیا  درمان ثابت شده ای برای بیماری ام .اس با سلول بنیادی حاصل نشده است.

دانلود فایل