دریافت پاورپوینت آشنایی با وظایف پرستار در زمینه درمان غذایی با کد 28194

پاورپوینت ,آشنایی, با, وظایف, پرستار ,در ,زمینه, درمان, غذایی,

پاورپوینت آشنایی با وظایف پرستار در زمینه درمان غذایی

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:23 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

منبع اصلی انرژی در رژیم غذایی هستند
شامل منوساکاریده وپلی ساکاریدها
فیبرها نوعی پلی ساکارید غیر قابل هضم هستند
برای سنتز ،رشد،نگهداری وترمیم بافت های بدن ضروری هستند
کلاژن-هورمونها-آنزیم ها-سلولهای ایمنی-DNA-RNA-از پروتئین تشکیل شده اند.
لخته شدن خون-تنظیم جریان خون-تعادل اسید وباز
برخی مواد تغذیه ای ومواد دارویی در داخل خون توسط پروتئین ها حمل ونقل میشون

فهرست مطالب واسلایدها:

ماد غذایی مورد نیاز بدن باید حاوی موارد زیر باشند

کربوهیدراتها

پروتئین ها

چربی ها

آب

ویتامین ها

مواد معدنی

ویتامین های محلول در آب

ویتامین های محلول درچربی

هرم راهنمایی غذایی

فرایند پرستاری وتغذیه

بررسی

تشخیص های پرستاری

برنامه ریزی

اجرا

تغذیه روده ای با لوله

عوارض تغذیه روده ای با لوله

عوارض تغذیه وریدی

دانلود فایل