دریافت پاورپوینت آنزیم ها با کد 27822

پاورپوینت آنزیم ها,پاورپوینت آنزیم,پاورپوینت درباره آنزیم,پاورپوینت های آنزیم,پاورپوینت در مورد آنزیم ها

پاورپوینت آنزیم ها

غذاهای انسان متشکل از پروتئین ها ، کربوهیدرات ها ، لیپیدها ، ویتامین ها ، املاح و آب هستند که به نسبت های گوناگون در مواد خوراکی وجود دارند. غذاها در طی مراحل مختلف گوارش تبدیل به مواد غذایی مانند اسیدهای آمینه ، مونوساکاریدها ، اسیدهای چرب ، الکل ها ، ویتامین ها ، نمک ها ، یون ها و آب می‌گردند که این گوارش تحت تاثیر آنزیم های مختلف بخش های مختلف دستگاه گوارش انجام می‌شود. مواد غذایی حاصل از هضم غذاها می‌توانند از غشای سلولی بگذرند و به درون سلول راه یابند و بدین وسیله می‌توانند انجام واکنش های متابولیسم سلولی را میسر ساخته و نیاز سلول به ماده و انرژی را تامین کنند.

فهرست مطالب:
مقدمه
آنزیم
نامگذاری آنزیم ها
تاریخچه
ساختار آنزیم ها
انواع آنزیم ها
طرز کار آنزیم ها
عمل اختصاصی آنزیم ها
مراحل گوارش غذا 
گوارش دهانی 
گوارش معدی 
نتیجه گوارش دهانی و معدی 
گوارش غذا در دوازدهه روده کوچک 
گوارش در روده کوچک 
گوارش در روده بزرگ 

دانلود فایل