دریافت پاورپوینت احتیاطهای استاندارد کاری قبل حین وبعد تماس با اشیای تیز و آلوده با کد 28004

پاورپوینت ,احتیاطهای, استاندارد, کاری, قبل, حین, و,بعد ,تماس, با ,اشیای ,تیزو و وآلوده

پاورپوینت احتیاطهای استاندارد کاری قبل حین وبعد تماس با اشیای تیز و آلوده

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:34 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
اگر كاركنان در نواحي از بدن كه ممكن است به خون يا ديگر مايعات بدن بيمار آلوده شود ، زخم باز داشته باشند، نبايد در اعمال جراحي شركت كنند.

پوشيدن دو دستكش روي هم در برخي از اعمال جراحي از خطر تماس پوست با خون جلوگيري مي كند. همچنين در هنگام اعمالي كه روي شكستگي هاي باز انجام مي شود ، پوشيدن دستكش نخي در زير دستكش هاي لاتكس به ميزان قابل توجهي از خطر مواجهه مي كاهد
دستكش ها و گان بايد مرتباً در طول جراحي هاي طولاني مدت و خطر آفرين بررسي شوند و دستكش هاي سوراخ شده و گان به شدت آلوده يا خيس شده تعويض شوند. هنگامي كه خونريزي شديد يا آسيت وجود دارد، مي توان از پيش بند هاي پلاستيكي در زير گان استفاده كرد.

چكمه هاي پلاستيكي يا پوشش چكمه در زمان خونريزي شديد توصيه مي شود

فهرست مطالب واسلایدها:

تعریف تماس شغلی

ارزیابی خطر انتقال بدنبال تماس شغلی

فرد پرخطر

پيشگيري از صدمات حين انجام
اعمال تهاجمي وجراحي

كاهش مواجهه با خون يا ديگر مايعات بدن در اتاق عمل

پيشگيري از صدمات در دندانپزشكي

خطر انتقال شغلی ویروسهای هپاتیتB

هپاتیت C

HIV

انواع صدمات شغلي

پیشگیری از هپاتیت Bقبل از تماس

پیشگیری اولیه از HIV

تماس شغلی با خون آلوده به ویروسها

پيشگيري ثانويه(بعد از تماس)

پیشگیری از هپاتیت c

پیشگیری از HIV

شرايط شروع درمان پيشگيري

دانلود فایل