دریافت پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 22كنترل كيفيت كار حسابرسي با کد 28003

پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 22كنترل كيفيت كار حسابرسي,پاورپوینت, استاندارد, حسابرسي, شماره, 22,كنترل, كيفيت, كار, حسابرسي,

پاورپوینت استاندارد حسابرسي شماره 22كنترل كيفيت كار حسابرسي

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

دريك موسسه حسابرسي، كنترل كيفيت شامل سياستها و روشهاي مورد عمل براي حصول اطمينان از برآورده شدن مسئوليتهاي حرفه اي در قبال صاحبكاران و ديگر اشخاص ثالث است.

اگر چه كنترل كيفيت ارتباط نزديكي با استانداردهاي حسابرسي دارد،اما كاملاً از آن متفاوت است.

در واقع، موسسات حسابرسي، سياستها و روشهاي كنترل كيفيت را بكارميگيرند تا از رعايت استانداردهاي حسابرسي در هر كار حسابرسي اطمينان حاصل نمايند.

بنابراين، كنترلهاي كيفيت بر كل موسسه حسابرسي، و به تبع آن، درسطح هركارحسابرسي حاكم مي شوند، در حالي كه استانداردهاي حسابرسي متناسب با هر كار حسابرسي اعمال مي گردند.

هدايت كار (در سطح هر كار حسابرسي)

حسابرس و سرپرستان گروه حسابرسي جهت هدايت صحيح ساير اعضاي گروه حسابرسي بايد آنان را از موارد زير آگاه سازند:

• مسئوليتهاي آنان.
• هدف روشهاي حسابرسي كه آنان انجام خواهند داد.
• موضوعاتي چون نوع فعاليت واحد مورد رسيدگي.
• مشكلات احتمالي حسابداري و حسابرسي موثر برماهيت، زمان بندي اجرا و حدود روشهاي حسابرسي.

فهرست مطالب و اسلایدها:

كليات

ماهيت، زمان بندي اجرا وحدود

هدف

تفاوت سياستها و روشهاي كنترل كيفيت

اركان اصلي

تقسيم كار

هدايت كار

سرپرستي

بررسي كار

بررسي شريك دوم

ملاحظات مربوط به واحدهاي اقتصادي كوچك

دانلود فایل