دریافت پاورپوینت اضطراب با کد 27823

پاورپوینت اضطراب,پاورپوینت اضطراب امتحان,پاورپوینت اضطراب چیست,پاورپوینت اضطراب جدایی در کودکان,پاورپوینت اضطراب اجتماعی,پاورپوینت اضطراب در کودکان,پاورپوینت اضطراب کودکان,پاورپوینت اضطراب امتحان دانش آموزان,دانلود پاورپوینت اضطراب

پاورپوینت اضطراب

اضطراب عبارت از ترس فرد از نتايج مجهول مربوط به آينده كه گاهی تفكر و اعمال گوناگون را به تعويق می اندازد و يا از ديدگاهی ديگر مي توان گفت كه اضطراب شامل احساس عدم اطمينان درماندگی و برانگيختگی فيزيولوژيكی است.

به طور كلی اضطراب يك احساس منتشر، بسيار ناخوشايند و اغلب مبهم دلواپسی است كه با يك يا چند حس جسمی مانند احساس خالی شدن سردل، تنگی قفسه سينه، تپش قلب، تعرق؛ سردرد و … همراه است از ديگر علايم مربوط به اضطراب می توان به عصبی بودن، تنش، احساس خستگی، بیخوابی، لرزش، تنگی نفس، بيحالی، اختلال در تمركز حواس، تپش قلب، تكرار ادرار، سرگيجه اشاره كرد.

فهرست مطالب:
مقدمه
اضطراب
رویارویی با اضطراب ناشی از عدم پذیرش از جانب همسالان
رویارویی با اضطراب ناشی از دوگانگی و ترس از مستقل شدن
رویارویی با اضطراب ناشی از بروز رفتار پرخاشگرانه
عوامل موثردر اضطراب دانش آموزان و مقابله با آن
اضطراب اجتماعی
علایم اضطراب اجتماعی
مشکلات رفتاری اضطراب اجتماعی
علت اضطراب اجتماعی

دانلود فایل