دریافت پاورپوینت اعداد جادویی در خوشهای اتمی با کد 28494

پاورپوینت, اعداد, جادویی, در, خوشهای, اتمی

پاورپوینت اعداد جادویی در خوشهای اتمی

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 22 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

خوشه های اتمی فلزی

ساختار لایه ای این گروه از خوشه ها موجب می شود که پایداری فوق العاده انها بوسیله الکترونها و پرشدن لایه هایی که انرژی انها برای الکترونها قابل دسترسی است توجیه پذیر باشد.

مانند: لیتیوم، سدیم، پتاسیم و…

اعداد جادویی عبارتند از :…و8،20،40،58

این مدل برای فلزاتی که دارای بیش از یک الکترون ازاد هستند جواب نمی دهد.

مدل الکترونی انها بوسیله مدل ژلیوم توجیه پذیر است

خوشه های واندروالسی

در خوشه های واندروالسی،اتمها بوسیله نیروهای کوتاه بردی که تنها به فاصله بین دو اتم بستگی دارد وابسته شده اند.این گروه از خوشه ها هنگامی که دارای ساختارهایی با تقارنهای بالا باشند پایداری فوق العاده ای از خود نشان می دهند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

خوشه های اتمی

اعداد جادویی

دسته بندی خوشه ها بر اساس اندازه انها

دسته بندی خوشه ها براساس پیوندهای شیمیایی

خوشه های اتمی فلزی

اعداد جادویی برای سدیم

خوشه های واندروالسی

تفاوت بین سدیم وارگون

اعداد جادویی در کاتیونهای فلزی

ساختار های کووالانسی

برخی از مهمترین ساختا رها در خوشه ها

مدل لونارد جونز

خوشه های فلزالومینیوم بر روی سیلیکن

دانلود فایل