دریافت پاورپوینت انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی ایران با کد 28128

پاورپوینت, انواع, حساب های, مستقل ,در, حسابداری, دولتی, ایران,

پاورپوینت انواع حساب های مستقل در حسابداری دولتی ایران

نوع فایل power point

قابل ویرایش 15 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

استانداردهای حسابداری دولتی در آمریکا در دو بخش دولتهای محلی و ایالتی و دولت مرکزی تهیه می‌شوند.

در آمریکا دو نهاد “GASB” (هیئت استانداردهای حسابداری دولتی) و “FASAB” (هیئت استانداردهای حسابداری مالی) مسئول تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی هستند.

FASAB مفاهیم و استانداردهایی را برای دولت مرکزی و نهادهای آن، و GASB نیز مفاهیم و استانداردهایی را برای ایالات، دولتهای محلی و نماینده‌های آنها منتشر ساخته‌اند.

در سطح حسابهای مستقل دولتی از مبنای تعهدی تعدیل شده با تاکید بر معیار جریان منابع مالی جاری استفاده می شود.

در سطح حسابهای مستقل وجوه سرمایه‌ای و حسابهای مستقل وجوه امانی از مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی استفاده می‌شود.

مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی جامع، مبنای تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.

مبنای مورد استفاده در تهیه صورتهای مالی دولت مرکزی آمریکا، تعهدی کامل با تأکید بر جریان منابع اقتصادی است.

فهرست مطالب و اسلایدها

حسابداری در آمریکا

مبانی حسابداری:

انواع حساب هاي مستقل دولتی قابل مصرف (Spendable)

حسابهای مستقل وجوه سرمایهای

حسابهای مستقل وجوه امانی شامل

حسابهای مستقل در حسابداری دولت مرکزی آمریکا

گزارشگری مالی دولتهای ایالتی و محلی آمریکا

گزارشگری مالی دولت مرکزی آمریکا

گزارشگری مالی دولت مرکزی

گزارشگری مالی سازمانهای دولت مرکزی

دانلود فایل