دریافت پاورپوینت تئوری ساختی با قابليت تعيين پيچيدگی محاسباتی با کد 28081

پاورپوینت, تئوری, ساختی, با, قابليت, تعيين, پيچيدگی, محاسباتی,

پاورپوینت تئوری ساختی با قابليت تعيين پيچيدگی محاسباتی

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:25 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
تعيين هدف نهايی
محورهای مطرح برای نوآوری
تئوری پيچيدگی
ارائه تعريف جديد برای کلاس‌های پيچيدگی
ارائه نسخه شهودگرا از يکی از تعريف‌های موجود
تعريف يک کلاس پيچيدگی در تئوری انواع يعنی پلی بين سه دسته تعريف موجود: توصيف، اثبات و برنامه
منطق ساختی و تئوری انواع
دريافت توجه کم‌تر نسبت به متناظرهای غيرشهودگرای‌شان
کاربردی بودن بيشتر نسبت به ديگر منطق‌ها

فهرست مطالب واسلایدها:
تئوری پيچيدگی
ايجاد زيربنای رياضياتی لازم برای محاسبات کارآ
تئوری اثبات
معرفی سيستم‌های اثبات گوناگون
فرماليزه نمودن يک منطق
بررسی توانايی‌ها و محدوديت‌ها
قابليت بيان يک قضيه
قابليت اثبات يک قضيه
مراجع

دانلود فایل