دریافت پاورپوینت تئوری ورق و پوسته (رویکرد نیروی باقیمانده اویلر-برنولی) با کد 31102

پاورپوینت تئوری ورق و پوسته (رویکرد نیروی باقیمانده اویلر,برنولی),پاورپوینت حلیل خمش خالص صفحه تخت مستطیل نازک با تمام لبه ها,ترجمه مقاله انگلیسی عمران,PDF مقاله تحلیل خمش خالص صفحه,قضیه رویکرد نیروی باقیمانده اویلر,برنولی

پاورپوینت تئوری ورق و پوسته (رویکرد نیروی باقیمانده اویلر-برنولی)

توضیحات:
فایل پاورپوینت تحلیل خمش خالص صفحه تخت مستطیل نازک با تمام لبه ها با توزیع یکنواخت بار با استفاده از رویکرد نیروی باقیمانده اویلر-برنولی، در حجم 26 اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
این مطالعه تجزیه و تحلیل خمش خالص صفحه تخت مستطیل شکل نازک با بارگذاری توزیع لبه کاملاً لبه دار و توزیع شده با استفاده از معادله تعادل نیروی باقیمانده اویلر-بمولی را انجام می دهد. به تابع جابجایی ، w (x، y) برای به دست آوردن معادله تعادل نیروی باقیمانده اویلر-بمولی برای صفحه.
این مطالعه از یکپارچه سازی مستقیم برای حل معادله تعادل نیروی باقیمانده اویلر-بمولی برای دستیابی به معادله انحراف عمومی دقیق دقیق با ضرایب ناشناخته استفاده کرده است. شرایط مرزی صفحه لبه های بست شده (CCcCC) برای بدست آوردن محلول خاص برای صفحه cccc برآورده شد. در این مرحله از معادله تعادل نیروی باقیمانده اویلر-بمولی برای بدست آوردن ضریب انحراف دقیق استفاده شد ، A با استفاده از محلول خاص صفحه CCCC که قبلاً بدست آمده بود با توابع شکل دقیق و ضریب دقیق مربوط به صفحه CCCC ، مطالعه ادامه یافت در برای تعیین انحراف دقیق مرکزی و لحظه های دقیق خم شدن وسط دهانه برای صفحه CCCC. نتیجه مطالعه حاضر با نتایج Ibearugbulem (2014) مقایسه شد.
نتایج به دست آمده در اینجا اختلاف درصد متوسط ​​3.35٪ بین مطالعه حاضر و Ibearugbulem ، 2014 را نشان داد. روش ساده و فاقد پیچیدگی است.
نکات A: ضریب انحراف ، a و b: ابعاد جانبی صفحه مستطیلی ، Bx: ضریب حداکثر گشتاور در جهت x ، توسط: ضریب حداکثر گشتاور در جهت y ، C: پشتیبانی بست ، CCCC: تمام لبه های صفحه بسته می شوند ، D: مدول استحکام خمشی صفحه ، E: مدول یانگ ، ɛ: کرنش نرمال ، F: شکل تعادل کل نیروها به فرم اویلر-برنولی ، F: فرم باقیمانده تعادل کل نیروها ، G: مدول پیچشی الاستیسیته صفحه ، g: فرم تعادل نیروهای اولر-برمولی در یک نقطه دلخواه ، h عملکرد شکل صفحه مورد بررسی ، Kp: ضریب حداکثر انحراف ، Ksx: ضریب حداکثر نیروی برشی در جهت x ، Ksy: ضریب حداکثر نیروی برشی در جهت y ، Mx: لحظه در جهت x ، حالت من: لحظه در جهت y ، من: لحظه در جهت xy ، Mx: جهت لحظه ای inx ، P: نسبت ابعاد صفحه مستطیل. این P = a / b ، Q است: محور (بعد) غیر بعدی به موازات محور y. Q = y / b ، q شدت بار توزیع شده ، R: محور غیربعدی (مقدار) موازی با محور x ، R = x / a ، t: ضخامت صفحه ، U: انرژی داخلی (کرنش) ، X: محور اصلی بشقاب این کوتاهتر از دو محور صفحه اصلی صفحه است ، Y: محور ثانویه صفحه. این بزرگتر از دو محور صفحه اصلی است.
و…

فهرست مطالب:
چکیده
یادداشت ها
مقدمه
پیش زمینه نظری
نتایج و بحث ها
منابع و مراجع

این فایل شامل اصل مقاله انگلیسی PDF، فایل ترجمه DOCX و فایل پاورپوینت ارائه PPTX برای دانشجویان رشته عمران-سازه برای ارائه های کلاسی می باشد.

دانلود فایل