دریافت پاورپوینت تشویق ها وتنبیه ها با کد 28070

پاورپوینت, تشویق ها, و,تنبیه ها,

پاورپوینت تشویق ها وتنبیه ها

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:26 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:
روش عمده درگیر شدن مقیمان در راهبری اجتماعی
هدف تسهیل یادگیری است
تقویت کننده های بالقوه برای خود یادگیری (ما در اینجا هستیم تا در چشمها و قلبهای دیگران با خود رویاروشویم ..
اصل اول خود یاری متقابل (هیچ چیز ارزش کمک درمانی یک بیمار به بیمار دیگر را ندارد N.A )
این تنبیهات عمدتا از نوع غیر رسمی است
آموزش : چهره به چهره / گفتگوی حمایتی و غیر عاطفی
تذکر کلامی :یک یا چند مقیم به یک مقیم / برای لغزش اگاهانه/ بدون تفسیر وفرض بر درست بودن است/ تشکر
تذکر کتبی:توسط استف/ به پیشنهاد مقیم / وفتی تذکرکلامی نتیجه نمیدهد/ وقتی قوانین به صورت جزئی نقض شود
صحبت کردن:به پیشنهاد مقیم ودر دفتر استف/لحن قوی اما حمایتی توسط مقیمان /تهدید خفیف/گوشزد کردن خطرات رفتار و شیوه تغییر ان
توبیخ:توسط استف و در دفتر استف/در حضور چند مقیم دیگر/ مقیم خاطی باید بایستد سکوت کند وبعد از شنیدن دفتر را ترک کند/استف گاهی داد میزند/شامل توصیف رفتار ،اثر ان بر اجتماع ،نتایج ادامه رفتار،ارائه راهکار جایگزین

فهرست مطالب واسلایدها:

تشویق وتنبیه در تی سی

کارعملی

چند جمله

تشویق ها

چند جمله در مورد تشویق

انواع تشویق

پول به عنوان پاداش

تشویقها و تائید های غیر رسمی

تنبیه ها

تعریف /انواع

تنبیهات کلامی

تنبیهات کلامی رسمی یا طرح دار

قوانین اساسی

قوانین خانگی

اعمال انضباطی برای تخلفات جزئی(قوانین خانگی)

تجربیات یادگیری

اعمال انضباطی برای تخلفات عمده(قوانین اساسی)

ابزار انضباطی

جمع بندی

دانلود فایل