دریافت پاورپوینت تنفس با کد 28061

پاورپوینت تنفس,پاورپوینت, تنفس,

پاورپوینت تنفس

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 28 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

تنفس يعني انتقال اكسيژن(O2 ) از هوا به بافتهاي بدن و انتقال دي اكسيدكربن (CO2 ) از بافتهاي بدن به هواي بيرون .

اكسيژن با مجموعه هاي سلولي بدن تماس مستقيم ندارد ، بنابراين شبكه اي پرشاخه از لوله ها هوا را به بدن وارد مي كند و دي اكسيد كربن زايد را به بيرون مي فرستد. اين لوله ها كه هوا را تا اندامهاي اصلي دستگاه تنفسي يعني ريه ها ( كيسه هاي هوايي ) به طور رفت و برگشت هدايت مي كنند « مجاري تفنسي » ناميده مي شوند. براي اينكه هوا وارد ريه ها شود، ابتدا بايد اكسيژن از بيني و بعضي مواقع از دهان عبور كند.

فهرست مطالب و اسلایدها:

تنفس

تنفس داخلي ، تنفس خارجي و تنفس سلولي

چگونگي تنفس

حجمها و ظرفيتهاي ريوي

تهويه ريوي

تنظيم تنفس

كنترل شيميايي

فشار اكسيژن

فشار دي اكسيد كربن و غلظت يونهاي هيدروژن

تبادل گازها

انتقال اكسيژن

چگونگي حمل اكسيژن و دي اكسيدكربن در خون

حمل دي اكسيدكربن

كربامينوهموگلوبين

دانلود فایل