دریافت پاورپوینت حرکت و سکون (18 اسلاید) با کد 31499

تعریف حرکت,,,سکون,,,ضرورت حرکت,,,فواید ومضرات سکون (آرامش ),,,اهمیت ریاضت,,,ریاضت اندامها,,,از انواع ریاضت :دلک(ماساژ) است,,,اید دلک

پاورپوینت حرکت و سکون (18 اسلاید)

پاورپوینت حرکت و سکون (18 اسلاید)

قسمتی از اسلایدها: 

•1-ریاضت بر گرسنگی زیان دارد .(شیخ الرئیس : ریاضت بر امتلاء بهتر از ریاضت بر خلاء معده است )
•2-عدم اکتفا به یک نوع ورزش .
•3-ورزش هر اندامی را انجام دهند .
•4- بتدریج ریاضت را سخت وسریع کند وبرای اتمام ریاضت بتدریج آهسته کند تا تمام شود
•5-بین ورزشهای سخت وسریع کمی استراحت کنند یا کمی ورزش
•سبک انجام دهند .کمی ماساژ نرم بدهند واگر خشکی در بدن احساس کرد روغن مالی کنند وماساژ دهند تا به اعتدال برسند .

فهرست مطالب واسلایدها:

تعریف حرکت

سکون

ضرورت حرکت

فواید ومضرات سکون (آرامش )

اهمیت ریاضت

ریاضت اندامها

از انواع ریاضت :دلک(ماساژ) است

اید دلک

تدبیر ریاضت1

دانلود فایل