دریافت پاورپوینت خواص مکانيکی خاک (50 اسلاید) با کد 31485

خواص مکانيکی خاک,,,مقاومت برشی Shear Strength,,,قانون موهر, کولن,,,پوش گسیختگی در خاک Soil Failure Envelope,,,روشهای اندازه گیری مقاومت برشی,,,انواع تست سه محوری,,,پوش گسیختگی درخاکهای غیر چسبنده,,,اندازه گیری مقاومت برشی به روش,,,

پاورپوینت خواص مکانيکی خاک (50 اسلاید)

پاورپوینت خواص مکانيکی خاک (50 اسلاید) 

بخشی از متن: 
كشش ايجاد شده در چرخ يا شني بستگي به مقاومت برشي خاك دارد 
خاك مرطوب بدليل مقاومت كم چرخ ها را دچار لغزش مي كند ( بدليل پتانسل كم كششي خاك) 
مقاومت در خاك هاي رسي مرطوب به صورت چسبندگي است ( افزايش مقاومت غلتشي)
مقاومت در خاك هاي سبك از طريق اصطكاك داخلي فراهم مي شود

فهرست مطالب واسلایدها:

خواص مکانيکی خاک

مقاومت برشی Shear Strength

قانون موهر- کولن

پوش گسیختگی در خاک Soil Failure Envelope

روشهای اندازه گیری مقاومت برشی

انواع تست سه محوری

پوش گسیختگی درخاکهای غیر چسبنده

اندازه گیری مقاومت برشی به روش صحرایی

روش پره اي vane shear apparatus

جمع بندي مقاومت برشي

اصطكاك Friction

بررسي مكانيك ابزار خاكورزي

اثر مقاومت خاك بر عملكرد تراكتور

مروري بر كشش در تراكتور

روش هاي اندازه گيري لغزش

عوامل موثر بر لغزش

خسارت وارد بر زمین در اثر تردد

اثر رطوبت بر فشردگی

عوارض فشردگی

روش های کاهش خسارت به خاک

دانلود فایل