دریافت پاورپوینت درباره سمینار بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها با کد 27966

پاورپوینت درباره سمینار بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها,پاورپوینت, درباره, سمینار ,بررسی, قوانین, و ,مقررات, مالیاتی ,در, قانون, جدید ,مالیاتها,

پاورپوینت درباره سمینار بررسی قوانین و مقررات مالیاتی در قانون جدید مالیاتها

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 33 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی
برگ تشخيص ماليات
)روش تعيين ماليات(

Øماليات بر مبنای روش علي الراس

Øماليات بر مبنای روش رسيدگي به دفاتر

Øمالیات مقطوع

nماليات بر مبنای روش علي الراس

الف) استفاده از قرائن
§خريد سالانه
§فروش سالانه
§درآمد نا ويژه
§ميزان توليد
§ارزش حق واگذاري
§وجوه دريافتي
§ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب

ب ) استفاده از ضرائب

ج) رسيدگي به اسناد و مدارك
nماليات بر مبنای روش رسيدگي به دفاتر
Øقبول درآمد مشمول ماليات ابرازي
Øبرگشت هزينه
Øافزايش درآمد

-از محل سودو زيان سنواتي

-از محل ساير حسابها
Ø ارائه فهرست معاملات خريد، فروش، خدمات، قراردادهاي موضوع ماده 104
Ø ارائه خلاصه عمليات سه ماهه (درخصوص استفاده كنندگان از نرم افزارهاي مالي)
Ø ارائه ليست حقوق
Øارائه فهرست فروش يا خدمات جهت ماليات تجميع عوارض
Øتحریر دفاتر مطابق آئین نامه تحریر دفاتر
Øپرداخت مالیاتهای مقطوع
Øپرداخت مالیاتهای تکلیفی
Øكيفيت پلمب و نگهداري دفاتر
Ø نحوه ثبت يا عدم ثبت وقايع مالي و پولي و محاسباتي

Ø بستانكار شدن حسابها ي نقدي وبانكي
Ø غير قابل رسيدگي بودن حسابها ، به دليل :

نوع ثبت / عدم ارائه مدارك تكميلي
Ø عدم ارائه دستور كار نرم افزارها
Ø عدم ارائه خلاصه عمليات سه ماهه

Ø درحدود متعارف متكي به اسناد و مدارك باشد

Ø مربوط به تحصيل درآمد موسسه در دوره مالي مربوط

Ø در حد نصاب‌هاي مقرر باشد

Ø بموجب قانون پرداخت شده باشد

Ø مصوب هيات وزيران بوده و پرداخت شده باشد

هزينه‌هاي تحقيقاتي آزمايشگاهي، مطابق آئين نامه

هزينه‌‌هاي مربوطه جبران خسارت، مطابق آئين نامه

هزينه رفاهي ورزشي ، پرداختي به وزارت كار(حداكثر معادل 000/10ريال)
ذخيره مطالبات مشكوك الوصول، مطابق آئين نامه
زيان سنوات قبل

حمل و نقل، اياب و ذهاب ، پذيرايي و انبارداري
Ø قيمت خريد كالاي فروخته شده يا مصرف شده .
Ø هزينه‌هاي استخدامي :

مزد يا حقوق اصلي و مزاياي مستمر

مزاياي غير مستمر مطابق آئين نامه

هزينه درماني و بهداشتي و حق بيمه پرداختي بابت بيمه

حقوق بازنشستگي پايان خدمت وظيفه

پرداخت بيمه سازمان تامين اجتماعي

ذخيره يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و تعديل سنواتي
Øكرايه محل و هزينه‌هاي جزيي مربوط
Ø اجاره ماشين آلات
Ø مخارج سوخت و برق و..
Ø بيمه مربوط به عمليات و اموال
Ø عوارض حق االامتيازهاي پرداختي

دانلود فایل