دریافت پاورپوینت درباره نوشتار علمی فنی با کد 28001

پاورپوینت ,درباره ,نوشتار ,علمی, فنی,

پاورپوینت درباره نوشتار علمی فنی

دسته بندی: Powerpoint

نوع فایل: ppt (قابل ويرايش و آماده پرينت)

تعداد اسلاید: 36 اسلاید

قسمتی از متن فایل دانلودی
oنوشتار علمی – فنی
oرایج ترین وسیله ایجاد ارتباط و تبادل اطلاعات بین اهالی دانش و فن
oزمان تولید
nکاری انجام شده باشد
nوضعیت مشخصی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته باشد
oاهمیت
nبرقراری ارتباط مناسب بین ارائه کننده و مخاطب
oاساسی ترین مشکلات اهالی دانش و فن
oانجام کار(ماهیتاً علمی – فنی)
oگزارش کار انجام شده (ماهیتا مسئله ای ارتباطی)
o
oویژگی های نوشتار علمی – فنی
oویژگی های زبانی
oویژگی های کیفی
o
oعوامل منفی
oلزوم مدیریت نوشتار علمی – فنی
oویژگی های زبانی
oروانی و سادگی
oطبیعی بودن
oموجز بودن
oکتابتی بودن
oمعاصر بودن
oجدی بودن
oنداشتن افعال و ضمایر شخصی
oنداشتن عبارات یا جملات طولانی
oنکاتی در مورد کیفیت
oکیفیت اتفاقی حاصل نمی شود
oنتیجه فعالیت های هوشمندانه و تخصصی و تلاشهای پیگیر، صادقانه، بی ادعا و آگاهانه است
oویژگی های کیفی
oاطلاع دهندگی
oداشتن اعتبار و درستی علمی – فنی
oمستدل بودن
oمبالغه آمیز نبودن
oوضوح
oکامل بودن
o…
oعوامل موثر در نوشتار علمی – فنی
oارائه کننده
oمخاطب
oموضوع
oانگیزه و هدف
oامکانات آماده سازی محتوا

دانلود فایل