دریافت پاورپوینت در مورد توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی-گامی مهم برای نيل به کيفيت آموزش با کد 28118

پاورپوینت در مورد, توسعه رهبری, آموزشی و فرهنگ, سازمانی گامی ,مهم برای نيل, به کيفيت آموزش,

پاورپوینت در مورد توسعه رهبری آموزشی و فرهنگ سازمانی-گامی مهم برای نيل به کيفيت آموزش

فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:31 اسلاید

برخی از اسلایدها:

مدرسه بعنوان يک سازمان بسيارپيچيده:
•آموزش و پرورش در مقايسه با گذشته بسيار پيچيده و دشوارتر گرديده

و به اين ترتيب مديريت آموزشی نيز از دشوارترين انواع مديريتهای دوران کنونی گرديده است

هنسن((Hansonبه نقل از يکی همکارانش پيچيدگی مديريت مدرسه را با راندن کالسکه چند اسبی که اسبانش مهار نشده باشند مقايسه می نمايد :

اسبها به شکل و اندازه های گوناگون هستند . بعضی ها از فرط خستگی نزديک است که در زمين در غلطند .بعضی ديگر سرشار از انرژی بوده و می خواهند در جاده بسرعت بتازند .چند تايي نيز دوست دارند به آغل برگردند . يکی دو تا نيز از زندگی چيزی بجز اينکه کالسکه ران را به پايين پرت کنند ، نمی خواهند .بهر تقدير کالسکه ران بايد در ميان اين تعارضات بگونه ای عمل نمايد که بتواند مرکب خود را در مسير و با سرعت لازم و در چارچوب زمان معين هدايت کند و الا سرنشينان بجايي نخواهند رسيد .

دشواري ها و تغييرات آموزش و پرورش در مقايسه با گذشته:
•تغيير از هدفهايي اندک و ساده برای تعليم و تربيت به هدفهايي گسترده ، چند بعدی و پيچيده برای آن( افزايش و پيچيده تر شدن انتظارات )
•تغيير از الگوي سنتي متمركز بر محتوي درسي به الگوي متمركز بر محتوا و فرايند ،

دانلود فایل