دریافت پاورپوینت دیالیز محلول های همودیالیز (14 اسلاید) با کد 31488

محلول های همو دیالیز,,مایع همودیالیز خصوصیّات,,انتخاب محلول دیالیز,,میزان سدیم مایع دیالیز,,میزان پتاسیم مایع دیالیز,,میزان کلسیم محلول دیالیز,,میزان دکستروز ومنیزیم محلول دیالیز

پاورپوینت دیالیز محلول های همودیالیز (14 اسلاید)

پاورپوینت دیالیز محلول های همودیالیز  (14 اسلاید)

قسمتی از اسلایدها: 
محلول دیالیز 

هر بیمار در هر نوبت دیالیز خود حداقل به 120تا 180 لیتر آب نیاز دار د که این آب قبل از قرار گرفتن در کنار خون بیمار وعبور از صافی ، با یک بافر الکترولیتی که از نظر وجود املاح نزدیک به ترکیبات الکترولیتی خون باشد ترکیب گردد .

برای این منظور از محلول ها و یا ترکیبات خشک کنستانتره به دو فرم ذیل استفاده میشود :

1- بافر استات

2-بافر بیکربنات سدیم

میزان پتاسیم مایع دیالیز

این میزان بین 5/4- 2 میلی اکی والان در لیتر می باشد .

در ایران مایع دیالیز اسیدی (دیالیز بیکربنات )حاوی 2 میلی اکی و الان در لیتر پتاسیم می باشد .مایع دیالیز استات به دو صورت پتاسیم IوII وجود دارد که حاوی یک میلی اکی و الان و دو میلی اکی و الان در لیتر پتاسیم است .

فهرست مطالب و اسلایدها:

محلول های همو دیالیز

مایع همودیالیز خصوصیّات

انتخاب محلول دیالیز

میزان سدیم مایع دیالیز

میزان پتاسیم مایع دیالیز

میزان کلسیم محلول دیالیز

میزان دکستروز ومنیزیم محلول دیالیز

دانلود فایل