دریافت پاورپوینت رمزنگاری در رشته ریاضی با استفاده از الگوریتم های RSA با کد 22767

رمز نگاری,RSA,مباني رمزنگاري کليد عمومي,كاربردهاي رمزنگاري کليد عمومي,معرفي چند الگوريتم کليد عمومي,توابع يك طرفه, توابع يك طرفه دريچه اي,پاورپوینت رمزنگاری در رشته ریاضی با استفاده از الگوریتم های RSA

پاورپوینت رمزنگاری در رشته ریاضی با استفاده از الگوریتم های RSA

پاورپوینت رمزنگاری در رشته ریاضی با استفاده از الگوریتم های RSA

فهرست مطالب:
مباني رمزنگاري کليد عمومي
كاربردهاي رمزنگاري کليد عمومي
معرفي چند الگوريتم کليد عمومي
توابع يك طرفه
 توابع يك طرفه دريچه اي

مباني رمزنگاري کليد عمومي
رمزنگاري کليد عمومي اساساً با انگيزه رسيدن به دو هدف طراحي شد:
حل مساله توزيع کليد در روشهای رمزنگاری متقارن
امضاي ديجيتال

ديفي و هلمن اولين راه حل را در 1976 ارايه دادند.

دانلود فایل