دریافت پاورپوینت روابط بین سازمانی (19 اسلاید) با کد 27868

پاورپوینت روابط بین سازمانی , نگرش های روابط بین سازمانی, تئوری وابستگی منابع, استراتژی هایی در زمینه منابع ,استراتژی های مبتنی بر قدرت,شبکه های همکاری ,تبدیل دشمنی ها به دوستی,فرایند تغییر, اجزای تشکیل دهنده الگوی بوم شناسی سازمان, استراتژی

پاورپوینت روابط بین سازمانی (19 اسلاید)

پاورپوینت روابط بین سازمانی (19 اسلاید)

بخشی از متن:
سیستم زیست محیطی
دیر زمانی است روابط بین سازمانی به صورت جریانهایی از دادوستد منابع و مبادله اطلاعات بین دو یا چند سازمان وجود داشته است.
جیمز مورمعتقد است که درزمان کنونی سازمانها دریک سیستم زیست محیطی سازمانی سیر تکاملی می پیمایند.
مقصوداز سیستم زیست محیطی سازمانی ، سیستمی است که بوسیله روابط متقابل بین یک جامعه از سازمانها و محیط بوجودمی آید.
سیستم زیست محیطی خطوط سنتی صنعت را قطع می کند. یک سازمان می تواند یک سیستم زیست محیطی متعلق به خود خلق کند.

فهرست مطالب:
سیستم زیست محیطی
آیا رقابت مرده است؟
نگرش های روابط بین سازمانی
تئوری وابستگی منابع
استراتژی هایی در زمینه منابع
استراتژی های مبتنی بر قدرت
شبکه های همکاری
تبدیل دشمنی ها به دوستی
تغییرات ویژگی های بین سازمانی
بوم شناسی جمعیت
شکل سازمانی و منابع ویژه
فرایند تغییر
اجزای تشکیل دهنده الگوی بوم شناسی سازمان
استراتژی هایی برای بقا

دانلود فایل