دریافت پاورپوینت روابط بین گروهی و تعارض در سازمان (15 اسلاید) با کد 27867

پاورپوینت روابط بین گروهی و تعارض,پاورپوینت روابط بین گروهی و تعارض در سازمان,تعارض بین گروه ها چیست؟,روشهایی برای تعارض بین گروهها,تغییر در نگرش و رفتار ,استراتژیهایی برای مدیریت تعارض بین گروهها ,آموزش بین گروهی

پاورپوینت روابط بین گروهی و تعارض در سازمان (15 اسلاید)

پاورپوینت روابط بین گروهی و تعارض در سازمان (15 اسلاید)

بخشی از متن:
تعارض بین گروه ها چیست؟
تعارض از سه جزء اصلی تشکیل می شود :
هویت گروهی
تفاوت قابل مشاهده بین گروه ها
ناکامی یا استیصال ( اگر یک گروه به هدف خود برسد ، گروه دیگر نخواهد رسید. )

فهرست مطالب:
تعارض بین گروه ها چیست؟
تعارض در سطح افقی
تعارض در سطح عمودی
الگوی تعارض بین گروهها درسازمان
عوامل محتوایی و سازمانی
ویژگی روابط درون سازمانی
الگوی همکاری سازمان
فایده های همکاری
زیان های تعارض
روشهایی برای تعارض بین گروهها
تغییر در نگرش و رفتار
استراتژیهایی برای مدیریت تعارض بین گروهها
آموزش بین گروهی

دانلود فایل