دریافت پاورپوینت روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک با کد 28149

پاورپوینت روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک,پاورپوینت, روش, امحاء ,ضایعات, فرآوردههای, بیولوژیک,

پاورپوینت روش امحاء ضایعات فرآوردههای بیولوژیک

نوع فایل power point

قابل ویرایش 32 اسلاید

قسمتی از اسلایدها

تعریف فرآوردههای بیولوژیک:مطابق تبصره چهار ماده سیزده قانون مربوط به امور پزشکی مصوب 29/3/1343 مجلس شورای اسلامی فرآورده بیولوژیک به موادی اطلاق می شوذ که دارای منشاء انسانی یا حیوانی بوده و برای تشخیص٬ پیشگیری ویا درمان بیماریها بکار می رود شامل٬ واکسنها سرمهای درمانی ٬فرآوردههای خونی ٬ مشتقات پلاسمایی و فرآوردههای حاصل از تکنولوژی نوترکیب می باشد.

ضایعات: به هرچه که دور انداختی است گفته می شود.

امحاء (دفع زباله ها): به کلیه روشهای از بین بردن و یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی و یا زباله سوزی را گویند.

پردازش: به کلیه فرآیندهای مکانیکی ٬ شیمیایی و بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات امحاء گردد گفته می شود.

پسماند: به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که بطور مستقیم حاصل از فعالیت انسان است و از نظر تولید کننده زائد محسوب می شود.

فهرست مطالب و اسلایدها

انواع پسماندها

جنبه های اجرایی دفع زباله های دارویی

مراحل اجرایی برای حذف زباله های دارویی

اطلاعات عمومي

داروها و مواديكه هنوز قابل استفاده هستند

روشهاي دفع فرآورده هاي دارويي و بيولوژ‍يك

غير قابل دسترسي نمودن زباله هاي دارويي بيولو.ژيك به روش encapsulation

غير قابل دسترسي نمودن زباله های داروئی و بیولوژیک به روش Interization

فرآورده هاي دارويي و بيولوژيك مایع

سوزاندن در فضاي سرباز

سوزاندن فرآورده هاي دارويي و بيولوژيك در لاشه سوزهاي با حرارت متوسط

سوزاندن فرآورده هاي دارويي و بيولوژيك در لاشه سوزهاي با حرارت بالا

تجزيه تركيبات شيميايي

دانلود فایل