دریافت پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده (19 اسلاید) با کد 27869

پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده (19 اسلاید),طرح سازمانی, شکل و طرح سازمانی, سازمان اثربخش, سازمانهای یادگیرنده ,توانایی های یادگیری,رهبر اندیشمند ,تفویض اختیار به دیگران و احترام گذاردن به افراد

پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده (19 اسلاید)

پاورپوینت سازمانهای یادگیرنده (19 اسلاید)

بخشی از متن:
طرح سازمانی
کار اصلی رهبران ارشد این است که هدفها و استراتژیرا تعیین کنند و سپس طرح مناسب سازمان ، برای استراتژی موردنظر را تعیین نمایند . اگر آنها بتوانند اجزای مناسب را کنار هم قرار دهند به سازمانی دست می یابند که از نظر اثربخشی در سطحی بسیار بالا خواهد بود.
اتسراتژی نقطه آغازی است برای تعیین شکل سازمان که عبارت است از برنامه های کنونی و نیز تصمیمات و هدفهای بلندمدتی که شرکت تعیین نموده است و می خواهد بدان وسیله به هدفهای کوتاهمدت خوددست یابد.
مقصود از اجرای استراتژی ، استفاده از ابزار و وسایل و شیوه مدیریتی است تا بتوان بر اساس آن برای تامین هدفهای استراتژیک منابع را تخصیص داد و امور را هدایت کرد.

فهرست مطالب:
طرح سازمانی
شکل و طرح سازمانی
سازمان اثربخش
سازمانهای یادگیرنده
توانایی های یادگیری
رهبر اندیشمند
تفویض اختیار به دیگران و احترام گذاردن به افراد
استراتژی اضطراری
فرهنگ قوی
مشارکت کامل در اطلاعات
ساختارهای افقی
تجدید حیات سازمان
رهبری خلاق و فرهمند

دانلود فایل