دریافت پاورپوینت سیاه چاله های فضایی با کد 27992

پاورپوینت, سیاه ,چاله های, فضایی,

پاورپوینت سیاه چاله های فضایی

نوع فایل: power point

قابل ویرایش: 34 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

نتایج تحقیقات هاوکینگ:
*سیاهچاله ها می توانند وزن ازدست بدهند.
*مقداری از انرژی جاذبه ای انها در خارج ازمحدوده شعاع شواتزشیلد
ستاره به ذرات ماده تبدیل می شود.
*ممکن است این ذرات به فضای بیرون بگریزند از این طریق مقداری از موادتشکیل دهندهسیاهچاله های بزرگ که به اندازه ی یک ستاره وزن دارندبرای تبخیر همه مواد تشکیل دهنده اش میلون هامیلیون
وقت لازم است .در حالی که در مدت خیلی بیشتر از این مقدار ماده به ان اظافه می شود .بنابر این هیچگاه از طریق تبخیر وزن ان کاسته نمی شود.

فهرست مطالب واسلایدها:

گفته ی جدید استیون هاوکینگ در مورد سیاهچاله ها

مقدمه

گفته های قران کریم در مورد سیاهچاله ها

ایه های قران کریم در مورد سیاهچاله ها

سیاهچاله چیست

انواع سیاهچاله ها

ویژگی سیاهچاله ها

چگونگی تشکیل ونابود شدن سیاهچاله ها

سیاه چاله ها ماده تاریک جذب نمی کنند

تاریخچه سیاهچاله ها

تشعشعات سیاهچاله ها

ساختار سیاهچاله ها

افق حادثه در راه شیری

نتایج تحقیقات هاوکینگ

عکس هایی از سیاهچاله های فضایی

Chartتشگیل دهنده ی جنس سیاه چاله ها

منابع

دانلود فایل