دریافت پاورپوینت طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع با کد 28058

پاورپوینت, طلاق ,روانی, و ,نابسامانی های, نظام ,خانواده, و ,اجتماع,

پاورپوینت طلاق روانی و نابسامانی های نظام خانواده و اجتماع

نوع فایل:power point

قابل ویرایش:16 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

جامعه ایرانی در کلیتش تحت تاثیر عوامل درونی و عوامل بیرونی شدیدا دستخوش تغییر و تحول است. این تغییر و تحول در نهادهای اجتماعی مانند تعلیم و تربیت ، دینی ، اقتصادی ، سیاسی ، خانوادگی و غیره مشهود است .

نهاد خانواده ایرانی از شکل خانواده گسترده یعنی خانواده زن و مرد، فرزندان،

اقوام نسبی و سببی ( زندگی عشایری و روستایی )به شکل خانواده هسته ای :زن

و شوهر با یک فرزند یا دو فرزند( زندگی شهری) در حال تغییر است . در واقع

بعد خانواده ایرانی روز به روز کاهش میابد و میتوان گفت که همبستگی مخفی بین

شهری شدن و بعد خانواده وجود دارد

فهرست مطالب واسلایدها:

تعریف طلاق روانی

آسیب های نظام خانواده

ناسازگاری زن و شوهر

نظام اجتماعی و ناسازگاری زن و شوهر

ناسازگاری فرزندان و والدین

علل وقوع طلاق

عواملی که وقوع طلاق را افزایش میدهد

عواقب و پیامدهای طلاق

ابعاد طلاق

پیامهایی برای والدین

نابسامانی خانواده ایرانی

دانلود فایل