دریافت پاورپوینت فرایند تصمیم گیری در سازمان (22 اسلاید) با کد 27865

پاورپوینت فرایند تصمیم گیری در سازمان,پاورپوینت فرایند تصمیم گیری,تصمیم گیری سازمانی, تصمیم گیری فردی, روش بخردانه ,مراحل تصمیم گیری در روش بخردانه ,روش عقلایی محدود, تصمیم گیری سازمانی, نگرش علم مدیریت,الگوی کارنگی, مراحل انتخاب در الگوی ک,,,

پاورپوینت فرایند تصمیم گیری در سازمان (22 اسلاید)

پاورپوینت فرایند تصمیم گیری در سازمان (22 اسلاید)
بخشی از متن:
تصمیم گیری سازمانی
تعریف : فرایند شناسایی و حل مسائل. این فرایند شامل دو مرحله اصلی است:
مرحله شناسایی : زمانی است که اطلاعات درباره اوضاع سازمانی و شرایط محیطی تحت کنترلقرار گیرند تا مشخص شود که آیاعملکردرضایت بخش است یا خیر و بدین ترتیب به علت کاستیها پی ببرند.
مرحله حل مسئله : زمانی است که راه حلهای گوناگون مورد توجه قرارمی گیرد ، یکی از راه حلها انتخاب می شود وبه اجرا درمی آید.

فهرست مطالب:
تصمیم گیری سازمانی
تصمیم گیری فردی
روش بخردانه
مراحل تصمیم گیری در روش بخردانه
روش عقلایی محدود
تصمیم گیری سازمانی
نگرش علم مدیریت
الگوی کارنگی
مراحل انتخاب در الگوی کارنگی
الگوی تصمیم گیری مرحله ای ( گام به گام – فزاینده )
ادغام فرایند الگوی مرحله ای و الگوی کارنگی
تصمیمات ویژه
اشتباهات در تصمیم گیری

دانلود فایل