دریافت پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی (18 اسلاید) با کد 27864

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی,پاورپوینت فرهنگ سازمانی,پاورپوینت ارزش های اخلاقی در سازمان, قدرت فرهنگ وسازشکاری ,استراتژی و فرهنگ, رابطه محیط واستراتژی با فرهنگ سازمانی, فرهنگ انعطاف پذیری, فرهنگ ماموریتی ,فرهنگ مشارکتی, فرهنگ بو,,,

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی (18 اسلاید)

پاورپوینت فرهنگ سازمانی و ارزش های اخلاقی (18 اسلاید)

بخشی از متن:
فرهنگ عبار است از مجموعه ای از ارزشها ، باورها ،درک و استنباط شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می شود. نشاندهنده بخش نانوشته و محسوس سازمان است.

فرهنگ چیست؟
پیدایش و هدف فرهنگ
یکپارچگی داخلی
سازشکاری خارجی
تفسیر فرهنگ
قدرت فرهنگ وسازشکاری
استراتژی و فرهنگ
رابطه محیط واستراتژی با فرهنگ سازمانی
فرهنگ انعطاف پذیری
فرهنگ ماموریتی
فرهنگ مشارکتی
فرهنگ بوروکراتیک
ارزشهای اخلاقی در سازمان
رهبری مبنتی بر ارزش
سیستم ها و ساختار رسمی

دانلود فایل