دریافت پاورپوینت فصل اول 1 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی با کد 31073

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک ,روان شناسی عصب شناختی,فصل اول,تعریف روان شناسی فیزیولوژیک,روش های تحقیق

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی (تعریف و روش های تحقیق روان شناسی فیزیولوژیک) در قالب pptx و در حجم 41 اسلاید: 

بخشی از متن:
تعریف روانشناسی فیزیولوژیک 
روان شناسی فیزیولوژیک به عنوان علم میان رشته ای به بررسی رابطه بین مغز و رفتار می پردازد؛ آن را همچنین می توان از زاویه ای دیگر، به عنوان روانشناسی زیست شناختی و علوم عصبی رفتاری توصیف کرد.
 در تعریف واژه های میان رشته ای ، مغز و رفتار واژه های کلیدی به شمار می آیند و کاربرد واژه میان رشته ای نیز به دلیل بررسی فرایندهای الکتریکی، مغناطیسی، شیمیایی و مولکولی در مغز است که به تنهایی با یکی از شاخه های علوم امکان پذیر نیست. 
برای توصیف چگونگی فعالیت سلولهای عصبی نیاز به اطلاعاتی در کالبدشناسی، بافت شناسی، شیمی اعصاب و الكتروفیزیکی است.
روان شناسی فیزیولوژیک با تحریک مستقیم (دارویی، مکانیکی و الکتریکی)، ثبت یا تخریب فعالیتهای مغز، فرایندهای زیستی و ساختهای عصبی را بررسی می کند. 
روان شناسی عصب شناختی از روشهای مشابهی (تخریب و تحریک) استفاده می کند ولی بیشتر در انسان به تحقیق می پردازد. 
فیزیولوژی روانی بیشتر ارتباط بین فرایندهای زیستی در ارگانیزم انسان را با ثبت فعالیت مغز (مانند ثبت فعالیت الکتریکی مغز به هنگام مراحل مختلف خواب) بررسی می کند. 
اگرچه روان شناسی فیزیولوژیک، روان شناسی عصب شناختی و فیزیولوژی روانی مکمل یکدیگر هستند، هر سه آنها بخشی از روان شناسی زیست شناختی به شمار می آیند. 

دانلود فایل