دریافت پاورپوینت فصل اول 1 کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنچ و سسیل بل (تحول سازمانی) با کد 31239

پاورپوینت کتاب مدیریت تحول در سازمان وندال فرنچ,خلاصه کتاب مدیریت تحول سازمانی,پاورپوینت کتاب مدیریت تحول در سازمان, وندال فرنچ , سسیل بل, حسن دانایی فرد, سید مهدی الوانی,کتاب مدیریت تحول در سازمان,پاورپوینت مدیریت تحول در سازمان,حوزه تحول س

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنچ و سسیل بل (تحول سازمانی)

پاورپوینت فصل اول 1 کتاب مدیریت تحول در سازمان نوشته وندال فرنچ و سسیل بل (تحول سازمانی) ترجمه حسن دانایی فرد و سید مهدی الوانی در قالب pptx و در حجم 23 اسلاید: 

بخشی از متن:
حوزه تحول سازمانی 
حوزه تحول سازمانی در راه تکامل خود به چارچوبی منسجم از تئوری ها و کاربردها رسیده است که می تواند بسیاری از مسائل مهم انسانی موجود در سازمان را حل و فصل نماید.
 تحول سازمان در زمینه تغییرات برنامه ریزی شده ای که منجر به ترغیب افراد، گروهها و سازمانها به کار کردی بهتر می شود، سخن به میان می آورد که مستلزم آگاهی های کلی، کار و فعالیت سخت در طی زمان ، دارا بودن رویکرد اصولی و هدف مدار و دانشی معتبر در مورد پویایی های سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست.
 برنامه های تحول سازمان دو هدف عمده را دنبال می کنند که عبارتند از 
1. بهبود کارکرد افراد، گروهها و سازمانها 
2. انتقال روش ها و مهارت های ضروری که اعضای سازمان را به بهبود پیوسته کارکرد خود قادر خواهند ساخت
 برنامه های تحول سازمان فعالیت و تلاش هایی بلند مدت و برنامه ریزی شده و مستمر هستند و مشارکت گسترده اعضا و مدیران سازمان در تحقق آن ضروری می باشد.

دانلود فایل