دریافت پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (ارزشیابی پیشرفت تحصیلی) نوشته علی اکبر سیف با کد 31471

خلاصه روانشناسی پرورشی نوین,پاورپوینت روان شناسی پرورشی,علی اکبر سیف,ppt روانشناسی پرورشی نوین,pdf روانشناسی پرورشی نوین,ارزشیابی پیشرفت تحصیلی,فصل بیست و دوم 22

پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (ارزشیابی پیشرفت تحصیلی) نوشته علی اکبر سیف

پاورپوینت فصل بیست و دوم کتاب روانشناسی پرورشی نوین (ارزشیابی پیشرفت تحصیلی) نوشته علی اکبر سیف در قالب pptx و در حجم 38 اسلاید:

بخشی از متن:
چگونگی انجام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی عبارت است از مقایسۀ نتایج به دست آمده از سنجش عملکرد یادگیرندگان با هدفهای آموزشی یا هدفهای یادگیری و تصمیم گیری در این باره که آیا فعالیتهای آموزشی معلمان و کوششهای یادگیری دانش آموزان یا دانشجویان موفقیت آمیز بوده اند و به چه میزانی. کروکشانک، جنکینس، و متکالف (۲۰۰۶)
‘هدف از سنجش یا اندازه گیری فراهم آوردن اطلاعات ضروری برای داوری کردن دربارۀ ‘خوبی’ یا کیفیت عملکردهای دانش آموزان و دانشجویان است. این فرایند استفاده از اطلاعات به دست آمده از سنجش یادگیری برای تصمیم گیری فوق ارزشیابی نامیده می‌شود’ (ص ۲۷۹)
ارزشیابی به سنجش وابسته است. پس، هر چه نتایج سنجش یادگیری دقیق تر و کامل تر باشند، ارزشیابی به عمل آمده بر اساس آنها نیز به همان نسبت دقیق تر و معتبرتر خواهد بود. برای تشخیص اینکه داده ها یا نتایج حاصل از سنجش یادگیری از چه میزانی از دقت و صحت برخوردارند، صاحب نظران سنجش و ارزشیابی شاخص هایی به دست داده اند.

دانلود فایل