دریافت پاورپوینت فصل دوازدهم 12 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (پایه های زیستی رفتار) با کد 31344

کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی ,,کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی,روان شناسی عمومی ,حمزه گنجی,خلاصه روان شناسی عمومی ,پاورپوینت روان شناسی عمومی,نورون دستگاه عصبی مرکزی,پایه های زیستی رفتار,فصل دوازدهم 12

پاورپوینت فصل دوازدهم 12 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (پایه های زیستی رفتار)

پاورپوینت فصل دوازدهم 12 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (پایه های زیستی رفتار) در قالب pptx  و در حجم 53 اسلاید:

بخشی از متن: 
دو تقسیم بندی دستگاه عصبی را مورد مطالعه قرار می دهیم: دستگاه عصبی مرکزی و دستگاه عصبی محیطی یا پیرامونی.
 دستگاه عصبی مرکزی از مغز و نخاع، و دستگاه عصبی پیرامونی از عصب هایی تشکیل می شود که در خارج از دستگاه عصبی مرکزی قرار دارند. ما دستگاه غدد درون ریز را نیز مطالعه می کنیم، یعنی مجموعه غده هایی که هورمونهای خود را به داخل خون می ریزند و از این طریق رفتارها را تحت تأثیر قرار می دهند. 
نورون دستگاه عصبی مرکزی، از جمله مغز، در اصل از نورونها تشکیل می شود. نورون عبارت از سلولی است که اطلاعات را در درون ارگانیسم انتقال می دهد. همه رفتارها، اعمال، افکار و احساسها از فعالیت نورون نشأت می گیرند. 
نورون
نورون دستگاه عصبی مرکزی، از جمله مغز، در اصل از نورونها تشکیل می شود. نورون عبارت از سلولی است که اطلاعات را در درون ارگانیسم انتقال می دهد. همه رفتارها، اعمال، افکار و احساسها از فعالیت نورون نشأت می گیرند. 
نورون عبارت از یک دستگاه پردازش اطلاعات بسیار ریز است که با هزاران رابط بانورونهای دیگر ارتباط دارد. هر چند که دانشمندان تعداد واقعی نورونها را نمی دانند، برخی از آنها تخمین می زنند که تنها مغز انسان تقريبا ۱۰۰ میلیارد نورون داشته باشد .اگر نورونهای یک فرد را در یک ردیف قرار دهند، زنجیری به وجود می آید که طول آن از دو برابر فاصله زمین تا ماه بیشتر می شود.

دانلود فایل