دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (مباني انسان شناسی در اسلام و غرب) نوشته ابراهيم نيك صف با کد 29967

پاورپوینت ,کتاب انسان از دیدگاه اسلام, ابراهيم نيك صفت, انسان از دیدگاه اسلام,خلاصه کتاب انسان از دیدگاه اسلام,خلاصه انسان از دیدگاه اسلام,پاورپوینت انسان از دیدگاه اسلام,فصل دوم ,مباني انسان شناسی در اسلام و غرب

پاورپوینت فصل دوم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (مباني انسان شناسی در اسلام و غرب) نوشته ابراهيم نيك صف

پاورپوینت فصل دوم کتاب انسان از دیدگاه اسلام (مباني انسان شناسی در اسلام و غرب) نوشته ابراهيم نيك صفت در قالب pptx و در حجم 26 اسلاید: 

بخشی از متن:
مباني جمع مبنا، به معناي بنیان ها، شالوده ها، بناءها و ساختارها آمده است در واقع مباني هر پديده يا هر دانشي است که متضمن پايهها، چارچوبها و ساختار اصلي آن پديده يا علم است. 
انچه در اين مبحث به عنوان مباني نظري در نظر گرفته شده است، پیشفرض هايي از ويژگي هاي عمومي در باره انسان است که بصورت توصیفي يا تبییني، درباره ماهیت انسان بیان ميشود.
پیشفرض هاي انسانشناختي در اسلام و غرب 
۱.  دو ساحتی بودن انسان
يکي از مباحثي که در آياتي از قرآن کريم، در باره خلقت آفرينش مطرح شده است، مسأله زوجیت و دوساحتي بودن در خلقت موجودات است که خداي متعال آن را نسبت به همه مخلوقات ساري و جاري ميداند. در آيهاي، اين دوئیت را مبناي تذکر و اندرزبراي انسان بیان ميفرمايد:«و از هر چیزى دو گونه- که يکى جفت ديگرى است- آفريديم،باشد که ياد کنید و پند گیريد»

دانلود فایل