دریافت پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی در قرآن (مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی) نوشته محمد کاویانی با کد 31257

کتاب روان شناسی در قرآن ,,مفاهیم و آموزه ها,محمد کاویانی,,پاورپوینت کتاب روان شناسی در قرآن,پاورپوینت روان شناسی در قرآن ,روانشناسی در قرآن,فصل دوم,مبانی انسان شناختی روانشناسی از دیدگاه قرآن,مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی در قرآن (مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی) نوشته محمد کاویانی

پاورپوینت فصل دوم کتاب روان شناسی در قرآن، مفاهیم و آموزه ها (مبانی روانشناسی در رهیافت قرآنی) نوشته محمد کاویانی در حجم 17 اسلاید: 

بخشی از متن: 
مبانی انسان شناختی روانشناسی از دیدگاه قرآن:
1 . انسان، مخلوق است:
✓ این مخلوق، همواره تحت تاثیر خالق خود است.
2. انسان، 2 ساحتی است:
✓ خلقت نخستین انسان، به اراده خودش نبوده اما کیفیت و شکلیابی خلقت بعدی (وجود روحانی) و تکامل او، با اراده خودش مرتبط است.
3 . انسان، گل سرسبد مخلوقات:
✓ انسان کامل در روانشناسی اسلامی، بسیار متفاوتتر از انسان کامل در روانشناسی معاصر است.
4 . انسان، خلیفه روی زمین:
✓ مالک حقیقی تمام ثروتها، استعدادها و مواهبی که خدا به انسان داده، خود خدا بوده و انسان، تنها نماینده و مأذون ازطرف اوست .
✓ انسان، امانتدار الهی بر روی زمین نیز شمرده شده است .
5 . انسان، بنده خداست:
✓ خداوند همه گناهان انسان را بجز شرک، قابل بخشش می داند.
6 . انسان، مختار است:
✓ اگر انسان مجبور بوده و از خود اختیاری نداشته باشد، عهد خدا با وی، کاری لغو است.
✓ آدمی با علم حضوری در می یابد که مختار است.
✓ از دیدگاه اسلام، انسان مختار و دارای سرشتی مثبت بوده و جبر اجتماعی در مورد او، پذیرفته نیست.

دانلود فایل