دریافت پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مفهوم شناسی در باب با کد 31233

نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خسرو باقری,جلد اول,پاورپوینت نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,خلاصه نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,پاورپوینت فصل دوم 2 ,نگاهی دوباره به تربیت اسلامی,مفهوم شناسی در باب تربیت

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مفهوم شناسی در باب

پاورپوینت فصل دوم 2 کتاب نگاهی دوباره به تربیت اسلامی جلد اول نوشته خسرو باقری (مفهوم شناسی در باب تربیت) در قالب pptx و در حجم 24 اسلاید قابل ویرایش: 

بخشی از متن: 
 تربیت اسلامی 

 عنوانی است برای نشان دادن طرح اسلام در ساختن و پرداختن انسان، ولی واژه تربیت در رساندن این مفهوم کامل نیست.
 تربیت از ریشه (رو) و باب تفعيل است.
 از این ریشه معنای زیادت و فزونی اخذ شده است.
 لذا واژه تربیت با توجه به ریشه آن به معنای فراهم آوردن موجبات فزونی و پرورش می باشد، از این رو به معنای تغذیه کودک به کار می رود.
در این رابطه، تربیت به معنای تهذیب نیز به معنای زدودن خصوصیات ناپسند اخلاقی، به گونه ای که تهذیب مایه فزونی مقام و منزلت معنوی باشد تهذيب = تربیت بکار رفته است.
 در قرآن واژه تربیت در مورد انسان زمانی بکار رفته که رشد و نمو مراد باشد. لذا ساختن و پرداختن انسان در مفهوم تربیت نمی گنجد و واژه تربیت در قرآن به معنای بزرگ کردن و رشد و نمو جسمی است.
 اما ریشه «رب ب» و استعمال مشتقات آن در ارتباط با انسان، آیات بسیاری را شامل می شود و مراد از تربیت اسلامی نیز تربیت با ریشه )رب ب( است.

دانلود فایل