دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (ابعاد دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی با کد 31341

خلاصه کتاب روانشناسی دین مسعود آذربایجانی,کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,پاورپوینت کتاب درآمدی بر روانشناسی دین,درآمدی بر روان شناسی دین,سعود آذربایجانی ,سید مهدی موسوی اصل,پاورپوینت فصل سوم,درس ششم فهم دینداری ,درس هفتم تک بعدی ,چند بعدی بودن دین

پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (ابعاد دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی

پاورپوینت فصل سوم کتاب درآمدی بر روانشناسی دین (ابعاد دینداری) نوشته مسعود آذربایجانی و سید مهدی موسوی اصل در قالب pptx و در حجم 47 اسلاید: 

شامل: 
درس ششم: فهم دینداری 
درس هفتم: تکبعدی یا چندبعدی بودن دین

بخشی از متن:
ماشین گرایان 
ماشین گرایان انعطاف ناپذیر درباره روش هایی که روان شناسی باید به کار برد، به دستورالعمل معتقدند، دیگران از رویکرد شخصی یا شخص محور حمایت می کنند.
یک دیدگاه دیگر، دین را به عنوان رمز در نظر می گیرد که حامل و متضمن معناست، تکالیفی معین می کند که به مقاصد و نیت ها جهت میدهند و استعاره هایی هستند که معانی ای بیش از آنچه مستقیما بتوان بیان کرد، ابراز می کنند.
میرچا الیاده
 در مورد نمادین بودن زیان دین می گوید، اگرچه همه ابعاد و بدنه دین را پوشش نمی دهد، وجود ابعاد نمادین و رازگونه در دین انکارناپذیر است.

دانلود فایل