دریافت پاورپوینت فصل سوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (اهمیت کارکنان ستادی در مدارس وآموزشگاه ها) نوشته تونی با کد 30997

کلمات کلیدی,کتاب رهبری و مدیریت آموزشی,تونی بوش,دیوید میدلوود,محمدرضا آهنچیان,منصوره عتیقی,خلاصه رهبری و مدیریت آموزشی,پاورپوینت رهبری آموزشی,پاورپوینت کتاب مدیریت آموزشی,ppt رهبری و مدیریت آموزشی ,pdf رهبری و مدیریت آموزشی

پاورپوینت فصل سوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (اهمیت کارکنان ستادی در مدارس وآموزشگاه ها) نوشته تونی

پاورپوینت فصل سوم کتاب رهبری و مدیریت آموزشی (اهمیت کارکنان ستادی در مدارس و آموزشگاه ها) نوشته تونی بوش، دیوید میدلوود ترجمه:محمدرضا آهنچیان-منصوره عتیقی در قالب pptx و در حجم 37 اسلاید:

بخشی از متن:

در رهبری و مدیریت اثربخش کارکنان در مدارس و آموزشگاهها کانون توجه همواره بر معلمان، به عنوان محور تحقق هدفهای مربوط به یادگیری و بهبود، قرار داشته، با این حال تحقیقات و سایر آثار مرتبط درباره کارکنان ستادی شاغل در مدارس و آموزشگاه ها نیز اهمیت فزاینده ای یافته است.
در بریتانیا اهمیت کارکنان ستادی در مدارس به دو دلیل به مسئله مهمی تبدیل شده است. دلیل اول درک بیش از پیش نیاز به بازشناسی و استفاده از مهارت های همه کارکنان برای پشتیبانی از امر یادگیری است. دومین دلیل این است که از زمان حرکت به سمت خودگردانی، و به ویژه تفویض مسئولیت بودجه بندی به مدارس، آنها به تحلیل هزینه و اثربخشی آگاه تر شده اند. 

دانلود فایل