دریافت پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (خودکشی) نوشته هدایت الله ستوده با کد 31435

کتاب آسیب شناسی اجتماعی, هدایت الله ستوده,کتاب آسیب شناسی اجتماعی pdf,خلاصه کتاب آسیب شناسی اجتماعی,پاورپوینت کتاب آسیب شناسی اجتماعی,ppt کتاب آسیب شناسی اجتماعی,جامعه شناسی انحرافات,فصل سیزدهم,خودکشی

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (خودکشی) نوشته هدایت الله ستوده

پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب آسیب شناسی اجتماعی (خودکشی) نوشته هدایت الله ستوده در قالب pptx و در حجم 33 اسلاید: 

بخشی از متن:
خودکشی به معنای نابود کردن و از بین بردن خود، پدیده ای است که سالیان دراز از روابط عشیره ای و سنتی تا روابط پیچیده شهرهای امروزی، گریبان بشر را گرفته و در فراز و نشیب تحولات اجتماعی قلب و روح خانواده ها و اجتماع را آزرده است. 
زندگی شهری، انبوهی جمعیت، عدم تجانس افراد باهم، احساس غربت و تنهایی ناشی از آن، کاهش محبت خانوادگی و رها شدن فرد به سرنوشت خود، هم چشمیها، پیدا شدن آرزوهای دور و دراز زندگی مادی، محرومیت در عشق، فقر مادی و دههای عامل دیگر آن چنان ناراحتیهایی برای افراد فراهم آورده که فرد تنها راه نجات خود را در نابودی خویش جستجو می کند.
پژوهش کلاسیک خودکشی 
دورکیم، نخستین کسی بود که علتهای زیستی، اقلیمی و روانشناختی را برای تبیین رفتارهای اجتماعی رد کرد. او معتقد بود فقط از طریق روشهای جامعه شناختی است که می توان به واقعیتهای اجتماعی پی برد. مهمترین کمک ارزنده دورکیم، روش تحقیقی بود که او برای مطالعه خودکشی به کار گرفت.
 او بیش از هر اندیشمند اجتماعی قبل از خود، به شیوه ای بارز و وسیع از آمار برای آزمون فرضیه های خویش استفاده کرد. 
برای مثال در مطالعه کلاسیک خود از خود کشی، به جمع آوری دقیق آمار خودکشی میان زنان، مردان، مجردان، همسرداران، پروتستانها، کاتولیکها و یهودیان پرداخت و با استفاده از این داده ها، نظریه ی خود را درباره علل خودکشی بر پایه همبستگی اجتماعی پایه ریزی کرد.

دانلود فایل