دریافت پاورپوینت فصل سیزدهم 13 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی ( زبان و گفتار) با کد 31446

پاورپوینت روانشناسی فیزیولوژیک خداپناهی,کتاب روان شناسی فیزیولوژیک ,محمدکریم خدا پناهی,خلاصه روانشناسی فیزیولوژیک,پاورپوینت روان شناسی فیزیولوژیک,روانشناسی فیزیولوژیک,زبان و گفتار,فصل سیزدهم

پاورپوینت فصل سیزدهم 13 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی ( زبان و گفتار)

پاورپوینت فصل سیزدهم 13 کتاب روان شناسی فیزیولوژیک نوشته محمد کریم خداپناهی ( زبان و گفتار) در قالب pptx و در حجم 34 اسلاید: 

بخشی از متن:
 زبان و گفتار 
زبان و گفتار از یک نظام سلسله مراتبي واجها (برای سخن گفتن و حروف (برای نوشتن) تشکیل شده است. این عناصر به صورت مؤلفه های زبان شناسی با هم ترکیب می شوند تا اینکه هجاها به لغات، لغات به عبارات، عبارات به جمله و جمله ها به متن تبدیل شوند. در ساخت عبارات و سازه های یک متن، جمله های گفته شده به واسطه مكثها و جملات نوشته شده در گروه لغات شکل می گیرند، به طوری که میتوان لغت دیگری را جایگزین کرد بدون اینکه مفهوم جمله تغییر یابد.
زبان و گفتار از طریق دستگاه دیداری و شنیداری به مغز راه می یابد و دستگاه حرکتی سخن گفتن و نوشتن را امکان پذیر می سازد. برایند فرایند تولید در مغز که بین نظام حسی و حرکتی انجام می شود به صورت زبان و گفتار آشکار می گردد. 
فهم سخن و گفتار از یک فرایند پیچیده شنود واجها و لغات ذخیره سازی شده در حافظه کوتاه مدت، درک معنای لغات به کمک حافظه دراز مدت، بازنمایی واجها و سازه ها، درک معانی سازه های ترکیب سازه ها برای درک معنای جمله و جایگزینی محتوایی تشکیل شده است. سخن و گفتار بازنمایی گزاره های معنادار است.
گزاره ها مفاهیمی (غالبا متشکل از یک یا دو لغت) با یک عنصر فعلی گزاره یا مسند (افعال، صفات و قیود) هستند که این عنصر ارتباط گزاره ها را مشخص می کند. گزاره های هم پوش یا متداخل، حروف مرتبط و به هم پیوسته ای و آنچنان متن را شکل می دهند تا به صورت زنجیره ای از گزاره های معنادار درآیند.

دانلود فایل