دریافت پاورپوینت فصل ششم 6 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (ناکامی وتعارض) با کد 31182

کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی ,,کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی,روان شناسی عمومی ,حمزه گنجی,خلاصه روان شناسی عمومی ,پاورپوینت روان شناسی عمومی,ناکامی وتعارض,فصل ششم

پاورپوینت فصل ششم 6 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (ناکامی وتعارض)

پاورپوینت فصل ششم 6 کتاب روان شناسی عمومی حمزه گنجی (ناکامی وتعارض) در قالب pptx  و در حجم 45 اسلاید:

بخشی از متن:  
سازگاری با نظم محيط حالتی به وجود می آورد که به آن احساس ایمنی می گویند. 
ناکامی عبارت از حالت فردی است که از ارضای یکی از نیازهای منطقی خود محروم شده یا حتی در برآوردن امیدهای خود گول خورده است.
ناکامی می تواند محصول فقدان یک شیء (نبود غذا برای فرد گرسنه، از دست دادن یک عزیز) یا محصول برخورد با مانع در راه برآوردن نیازها باشد.
 موانع موجود در راه برآوردن نیازها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: بیرونی و درونی. موانع بیرونی آنهایی است که در خارج از خود فرد وجود دارد و در واقع از محیط نشأت می گیرد.
مثلا، ما میوه های خوشمزه را روی درخت می بینیم اما از ترس نگهبان نمی توانیم به آنها دست بزنیم، یا دوست داریم در امتحان تقلب کنیم اما از ترس مراقب نمی توانیم به یادداشتهای خود مراجعه کنیم؟ موانع درونی آنهایی است که در درون خود فرد وجود دارد. مثلا، زمانی که میوه ها در دسترس ماست یا امکان تقلب وجود دارد، احساس درونی مانع از این می شود که از میوه ها بچینیم یا تقلب کنیم.
موانع بیرونی نیز بر دو نوع است: اجتماعی و طبیعی. موانع اجتماعی آنهایی است که مقررات و قوانین اجتماعی بر سر راه فرد می گذارد. موانع طبیعی را طبیعت به وجود می آورد، مثلا سیل، طوفان، بهمن، ریزش کوه و … حال هر یک از این موانع را به اختصار شرح می دهیم. 

دانلود فایل